Meny Shop
 • Svenska
  • Engelska
  • Tyska
  • Finska
  • Danska
  • Norskt Bokmål

Företagslösningar

MiniFinder, GPS-tracker för dig som har företag inom vård och omsorg

Du som gör hembesök hos många olika patienter, äldre eller sjuka, kan ha uppkoppling till deras GPS trygghetslarm (GPS-trackers) och i realtid få fall-larm, snabb-larm eller kontakt om något händer.

Positionera

Med GPS-spårning kan du se exakt var personen befinner sig. I en enkel app för dator och mobil lägger du in digitala staket på en karta och definierar vilka områden eller rutter som är trygga. Om personen rör sig utanför dessa områden får du direkt ett larm som e-post eller sms. Du kan också GPS-spåra personen exakt på kartan, dygnet runt och överallt.

Företaget kan förebygga onödiga olyckor, på grund av att vårdtagare rymmer eller går vilse.

Anhöriga upplever att ditt företag på ett tryggt och professionellt sätt hanterar vardagen för vårdtagaren.

Vårdtagaren kan i större utsträckning bo kvar och klara sig i sitt egna boende, vilket frigör vårdplatser för de som är allvarligt sjuka.

Företagets personal avlastas och kan utnyttjas på ett effektivare, lönsammare sätt

Larma

Med GPS-tracker får du larm direkt om personen fallit omkull. Då går ett larm direkt till din mobil. Flera personer kan vara uppkopplade till samma patient eller vårdnadstagare. Både utvald personal och nära anhöriga. På enheten finns också en larmknapp som personen själv kan trycka på om något händer.

Tryggheten för vårdnadstagaren ökar

Företagets jourverksamhet blir säkrare och effektivare

Kunden (vårdtagaren och anhöriga) upplever en hög servicegrad.

Kommunicera

Genom MiniFinder Pico kan du kommunicera direkt med din patient eller vårdnadstagare. En trygghet för alla. Ett vanligt problem inom hemtjänsten är att patienten/vårdtagaren av olika anledningar inte öppnar vid hembesök. Patienten kan vara dement, ha glömt att du ska komma, tappat bort tiden eller i värsta fall råkat ut för något. Om du behöver nå en patient som ej öppnar, vid ett hembesök och kolla var han eller hon är, så underlättas det av att du kan direktkommunicera via MiniFinder Pico. Om du driver ett vårdboende så är det också bra med en ständigt öppen kanal för kontakt med alla vårdtagare och att enkelt kunna checka av läget om någon patient exempelvis inte kommer ner och äter. Du kan också direkt hitta var en vårdtagare är och meddela om denne har fått besök.

Tryggheten för vårdnadstagaren ökar

Vårdtagaren/ patienten får den hjälp och den medicin de ska ha vid rätt tillfälle.

Företaget kan agera snabbare och erbjuda högre säkerhet om något händer

Företagets och personalens planering blir mer strukturerad

Verksamheten blir lönsammare och effektivare

Multikoll

Flera utvalda kontaktpersoner kan ha appen och behörighet att se var patienten eller vårdnadstagaren är, vårdpersonal, anhöriga m.fl.

Håll mig uppdaterad

Ditt meddelande har skickats