Offentlig upphandling klar
för mobila trygghetslarm

Ramavtalet ska möta det ökade behovet av digitala trygghetstjänster och produkter som möjliggör för äldre och personer med funktionsnedsättning att tryggt bo kvar hemma och kunna tillkalla hjälp vid behov. 


 click here Läs mer här