Meny Shop
 • Svenska
  • Engelska
  • Tyska
  • Finska
  • Danska
  • Norskt Bokmål

Företagslösningar

MiniFinder Pico, en GPS-tracker för dig som har företag inom vård och omsorg

Modernt Personlarm

MiniFinder Pico är en GPS tracker (personlarm) som erbjuder många fördelar till företag inom vården, framförallt gör vårdtagarens liv tryggare.

Du som gör hembesök hos många olika patienter, äldre eller sjuka, kan ha uppkoppling till deras GPS-personlarm och i realtid få fall-larm, paniklarm eller kontakt om något händer.

Vårdgivaren kan med hjälp av MiniFinder GO APPen hålla koll på alla sina vårdtagare samtidigt och få olika larm direkt till telefonen.

Detta är en kostnadseffektiv lösning där du som kund själv kan välja att koppla era MiniFinders till en larmcentral eller sköta larmmottagning själva via vår APP.

 
 

Positionera

Med GPS-spårning kan du se exakt var bäraren av MiniFinder Pico befinner sig. I en enkel app för dator och mobil lägger du in digitala staket på en karta och definierar vilka områden eller rutter som är trygga. Du kan också GPS-spåra bäraren av MiniFinder Pico exakt på kartan, dygnet runt och överallt.

 

Larma

Med GPS-tracker får du omedelbart larm om personen fallit omkull. Då går ett larm direkt till din mobil. Flera behöriga kan vara uppkopplade till samma patient eller vårdnadstagare. På enheten finns också en larmknapp som bäraren av MiniFinder Pico själv kan trycka på om något händer.

 

Kommunicera

Med GPS-tracker kan du kommunicera direkt med din patient eller vårdnadstagare. Det kan ju vara så enkelt som att bäraren av MiniFinder Pico inte öppnar när du kommer.

 

Multikoll

Flera behöriga kan ha appen och rättighet att se var bäraren av MiniFinder Pico är, t.ex. vårdpersonal, anhöriga m.fl.

Systemet bygger på avancerad rättighetssystem där varje kontos rättighet kan anpassas unikt på både konto- och användarnivå.

 

 

 

 

 

Håll mig uppdaterad

Ditt meddelande har skickats