sv

Tryggare arbetsmiljö vid ensamarbete

Att arbeta ensam kan leda till ökad skaderisk. Det är därför viktigt att förebygga potentiella faror som kan drabba dina anställda. MiniFinders GPS larm består av flera innovativa larmfunktioner som håller personalen trygg på arbetsplatsen.


Praktisk design
Spårsändare som är lätta att ta med sig och kan bäras på flera sätt.

Panikknapp
Bäraren kan enkelt larma förvalda kontaktpersoner.

Multi-kontroll
Flera behöriga kan ta emot larm och se position.
Person som bär personlarm vid ensamarbete

Extra trygghet på arbetsplatsen

En viktig aspekt för en bra arbetsmiljö är att de anställda känner sig trygga på sin arbetsplats. Som arbetsgivare bör man kontinuerligt analysera olika situationer för att minimera risker för olyckor och ohälsa genom korrekt utrustning och säkra arbetsrutiner.

Med ett personlarm ökar du tryggheten hos dina anställda vid ensamarbete och gör att de alltid har nära till hjälp vid nödsituationer. Genom ett enkelt knapptryck har de möjlighet till direktkontakt med både arbetskamrater och andra personer.

Begär offert
Person med larm vid ensamarbete

Panikknapp med omedelbar larmnotis

För att öka säkerheten bland personal under arbetstid är våra mobila GPS larm försedda med en tydlig panikknapp. Det är ett betryggande hjälpmedel för elektriker, vägarbetare och andra yrkesgrupper som utför stor del av sitt arbete på egen hand. 

Med en enkel knapptryckning kan anställda skicka en larmnotis via spårsändaren direkt till angivna mottagare eller larmcentral. Detta för att du som arbetsgivare enkelt kan säkerställa dina anställdas trygghet, och se till att de alltid kan informera utvalda kontakter om vart de befinner sig. 

Köp MiniFinder Nano
Ensamarbetare som använder personligt larm

Automatiskt larm vid fallolyckor

Fallolyckor är en stor risk för yrkesgrupper som regelbundet arbetar på hög höjd, och att få hjälp snabbt kan vara livsavgörande. MiniFinders mobila trygghetslarm reagerar omedelbart om olyckan skulle vara framme. 

Vid plötsliga olyckor eller sjukdomsfall kan det vara svårt för den som arbetar ensam att utlösa larmet på egen hand. MiniFinders smarta fallarm aktiveras automatiskt vid fall och larmar genast förinställda mottagare.

Kontakta oss
Människa med trygghetslarm vid ensamarbete

Öka säkerheten med samtalsfunktion

MiniFinders GPS tracker innehåller även en effektiv samtalsfunktion som gör det möjligt att ringa till och från spårsändaren. Vid behov kan anställda enkelt kontakta förvalda telefonnummer. Personalen kan på så sätt få stöd vid obekväma situationer och olycksfall kan snabbt rapporteras. 

Tack vare funktionen multikontroll kan flera personer dessutom få tillgång till larm- och spårningssystemet MiniFinder GO. Detta gör att arbetsgivare, kollegor och andra anhöriga kan ta emot larm och se positionen i realtid, vilket kan kännas mycket betryggande för de anställda. 

Personlarm vid ensamarbete

Fler fördelar med en säkrare arbetsmiljö

Det är av stor vikt att dina anställda känner sig säkra på arbetet. Om dina anställda trivs och känner sig trygga på arbetsplatsen märks det tydligt. Arbetsglädjen påverkar inte bara de anställdas välmående, utan är även betydande för produktiviteten. 

Eftersom larmet visar användarens realtidspositionering både inom- och utomhus kan dina anställda känna sig trygga, oavsett vart de befinner sig. Att använda sig av våra spårsändare på arbetsplatsen är dessutom kostnadseffektivt och bidrar till en ökad effektivitet. 

Funktioner


Realtidspositionering

GPS spårsändare som förser er med användarens exakta positionering i realtid.


Samtalsfunktion

Kommunicera med användaren via den lättanvända samtalsfunktionen.


Inom- och utomhuspositionering

Tack vare WiFi och Bluetooth finns möjlighet till positionering både inom- och utomhus.


Obegränsad räckvidd

MiniFinder GPS tracker bygger på världsledande GPS-teknik och fungerar i över 190 länder.


Fallarm

GPS spåraren larmar automatiskt vid fallolyckor om användaren inte har möjlighet att larma själv.


Lång batteritid

Spårsändarna har lång batteritid och skickar larm vid lågt batteri.

Kan vi hjälpa dig?

MiniFinders uppskattade helhetslösningar används av mer än 7000 kunder världen över.

Call us