Tryggare arbetsmiljö vid ensamarbete

Att arbeta ensam kan leda till en förhöjd skaderisk. Därför är det viktigt att förebygga potentiella faror som kan drabba dina anställda. MiniFinders GPS larm består av flera innovativa larmfunktioner som håller personalen trygg i arbetsrelaterade situationer.


Praktisk design
Spårsändare som är lätta att ta med sig och kan bäras på flera sätt.

Panikknapp
Bäraren kan enkelt larma förvalda kontaktpersoner.

Multi-kontroll
Flera behöriga kan ta emot larm och se position.
MiniFinder Nano personlarm vid ensamarbete

Extra trygghet på arbetsplatsen

Som arbetsgivare ansvarar du för arbetsmiljön och det är din uppgift att säkerställa att dina anställda känner sig trygga på arbetsplatsen. Det är även din uppgift att se till att de kan få hjälp vid nödsituation, samt att de kan få direktkontakt med andra.

En GPS tracker är ett välkommet hjälpmedel bestående av flera smarta larmfunktioner samt möjlighet till direktkontakt med arbetskamrater eller andra människor. Med ett GPS larm från MiniFinder ökar du dina anställdas trygghet.

Begär en offert
Ensamarbete i skogen

Panikknapp med omedelbar larmnotis

För att din personal ska känna sig säker under arbetstid är våra mobila GPS larm försedda med en tydlig panikknapp. Det är ett betryggande hjälpmedel för elektriker, vägarbetare och andra yrkesgrupper som utför en stor del av sitt arbete på egen hand.

Med en enkel knapptryckning kan personen skicka en larmnotis via spårsändaren direkt till angivna mottagare eller larmcentral. Det gör att du som arbetsgivare kan säkerställa dina anställdas trygghet och se till att de alltid kan informera utvalda kontakter om var de befinner sig.

Frågor? Ring oss
MiniFinder Nano personlarm ökar tryggheten för ensamarbete

Automatiskt larm vid fallolyckor

Fallolyckor är en mycket påtaglig risk för yrkesgrupper som regelbundet arbetar på hög höjd, och att kunna få hjälp snabbt kan vara livsavgörande. MiniFinders mobila trygghetslarm reagerar omedelbart om olyckan skulle vara framme.

Vid plötsliga olyckor eller sjukdomsfall kan det vara svårt för den som arbetar ensam att utlösa larmet på egen hand. MiniFinders smarta fallarm aktiveras automatiskt vid fall och larmar genast förinställda mottagare.

Boka demo
Personlarm för ensamarbete i butiker

Öka säkerheten med samtalsfunktion

MiniFinders GPS tracker innehåller en effektiv samtalsfunktion som gör det möjligt att ringa till och från spårsändaren. Vid behov kan anställda enkelt kontakta förvalda telefonnummer. Personalen kan på så sätt få stöd vid obekväma situationer och olycksfall kan snabbt rapporteras.

Tack vare funktionen multikontroll kan dessutom flera personer få tillgång till larm- och spårningssystemet MiniFinder GO. Det gör att arbetsgivare, kollegor eller andra anhöriga kan ta emot larm och se position, vilket kan kännas mycket betryggande för de anställda.

Personlarm för hotell receptionist

Fler fördelar med en säkrare arbetsmiljö

Det är av stor vikt att dina anställda känner sig säkra på arbetet. Om dina anställda trivs och känner sig trygga på arbetsplatsen märks det. Arbetsglädje påverkar inte bara de anställdas välmående utan är även betydande för produktiviteten.

Eftersom larmet visar användarens realtidspositionering både inom- och utomhus kan dina anställda känna sig trygga, oavsett var de befinner sig. Att använda GPS-tekniken i våra spårsändare på arbetsplatsen är dessutom kostnadseffektivt och bidrar till en ökad effektivitet.

Gå till shop

Funktioner


Realtidspositionering

GPS spårsändare som förser er med användarens exakta positionering i realtid.


Samtalsfunktion

Kommunicera med användaren via den lättanvända samtalsfunktionen.


Inom- och utomhuspositionering

Tack vare WiFi och Bluetooth finns möjlighet till positionering både inom- och utomhus.


Obegränsad räckvidd

MiniFinder GPS tracker bygger på världsledande GPS-teknik och fungerar i över 190 länder.


Fallarm

GPS spåraren larmar automatiskt vid fallolyckor om användaren inte har möjlighet att larma själv.


Lång batteritid

Spårsändarna har lång batteritid och skickar larm vid lågt batteri.

Kan vi hjälpa dig?

MiniFinders uppskattade helhetslösningar används av mer än 7000 kunder världen över.

Call us