Mobila GPS-larm för aktiva äldre

För många äldre innebär en god livskvalitet att kunna vara delaktig i samhällslivet samt möjligheten att bo kvar i sitt eget hem. MiniFinders personlarm ökar tryggheten för användaren och minskar oron för anhöriga.


Praktisk design
Våra personliga GPS larm är lätta att ta med sig och kan bäras på flera sätt.

Panikknapp
Användarvänligt system och lätthanterlig app.

Fungerar överallt
MiniFinders mobila GPS larm fungerar i över 190 länder.
Active senior

Ökad livskvalitet med GPS-teknik

En aktiv livsstil främjar en god hälsa, men när vi åldras ökar även risken att drabbas av sjukdomar och skador. Tack vare det mobila trygghetslarmets positioneringsteknik kan du vid behov följa din släkting eller familjemedlem i realtid och hjälpa personen om olyckan är framme.

Genom att ansluta GPS larmet till spårningssystemet MiniFinder GO kan den aktiva senioren leva ett tryggt och självständigt liv med vetskap om att anhöriga alltid finns nära till hands. GPS larmets innovativa funktioner bidrar även till ett säkrare liv med ökad livskvalitet.

Ring oss
Active senior

Samtalsfunktion ökar tryggheten

Om larminnehavaren hamnar i en otrygg situation eller känner sig hotad kan panikknappen på det mobila GPS larmet användas. Med en enkel knapptryckning sänds en larmnotis till anhöriga som därmed kan assistera användaren. För ytterligare trygghet kan larmet kopplas till en larmcentral.

Samtalsfunktionen ger dig även möjlighet att höra och tala med larminnehavaren. Om din släkting väntar på en buss eller färdtjänst som inte dyker upp kan ni kommunicera med varandra. Det är en trygghetsåtgärd som bidrar till ett fritt och självständigt liv.

Active senior

Personlarm med smarta sensorer

I takt med att vi blir äldre ökar också risken för att drabbas av fallolyckor och sjukdomar. MiniFinders trygghetslarm är utrustat med puls- och fallsensor. Skulle din släkting ramla eller drabbas av ett förändrat pulsvärde får utvalda mottagare genast ett direktlarm.

Funktionen multikontroll ger flera personer tillgång till systemet. Det innebär att vänner, anhöriga och andra utvalda personer kan se position samt motta larmnotiser. Vetskapen om att utvalda mottagare kommer bli informerade vid behov är lugnande för dig som anhörig.

Gå till shop
Active senior

Varför välja MiniFinder?

En ytterligare fördel med MiniFinders personlarm är deras nätta design som gör GPS larmen enkla att bära. Nano är utformad som en klocka och bärs runt armen eller i ett hänge runt halsen. Pico kan också bäras runt halsen eller förvaras i en väska eller jackficka.

Tack vare en hållbar batteritid är trygghetslarmet optimalt att använda under både kortare och längre utflykter. Den aktiva senioren kan använda GPS larmet i hemmet, vid utövandet av fritidsaktiviteter samt promenader. Det säkerhetsställer användarens trygghet i alla situationer.

Funktioner


Användarvänligt system

Tillgång till användarvänligt system och lätthanterlig app.


Pulsmätare

Ta emot larm om pulsen över- eller underskrider förvalda gränsvärden.


Multi-kontroll

Flera användare kan få tillgång till systemet för att ta emot larm och se position.


Realtidspositionering

Möjlighet till pålitlig realtidspositionering både inom- och utomhus.


Fallarm

GPS larm som larmar automatiskt vid fallolyckor om användaren inte har möjlighet att larma själv.


Samtalsfunktion

Kommunicera med användaren via den lättanvända samtalsfunktionen.

Kan vi hjälpa dig?

MiniFinders uppskattade helhetslösningar används av mer än 7000 kunder världen över.

Call us