Sunset

Om oss

MiniFinder är ett IoT företag som utvecklar produkter och tjänster som baserar sig på GPS-teknik.

Företaget grundades av Dean Maros (CEO) i Växjö 2012 med en dröm om att utveckla teknik som hjälper företag att optimera och effektivisera sin fordonsflotta genom positioneringsteknik. Idag är vi ett stadigt växande bolag som erbjuder helhetslösningar inom flera områden, såsom vård och omsorg, fleet management, säkerhet, och djur.

Vår verksamhet bygger på egenutvecklade produkter och tjänster som kännetecknas av kvalitet, unik design och hög precision. Vi anpassar produkter och tjänster efter kundernas behov och erbjuder innovativa lösningar som förenklar vardagen för alla våra kunder.

Vi strävar efter att fortsätta växa, både på den svenska och internationella marknaden, och hjälpa kunder koppla upp allt värdefullt till IoT molnet. Vår målsättning är att ligga i teknisk framkant och bli marknadsledande inom utveckling av IoT produkter och platstjänster.

Om oss i siffror

7000 +
kunder ger oss energi att fortsätta växa
> 25
länder har vi exporterat produkter och tjänster till
60000 +
spårsändare har sålts över hela världen

Miljöpolicy

Vi på MiniFinder värnar om miljön. Därför strävar vi alltid efter att minska vår negativa inverkan på naturen och arbetar för att påverka miljön i positiv riktning.

Detta gör vi bland annat genom att uppfylla alla väsentliga lagstadgade krav, vara medvetna om verksamhetens miljöpåverkan, ta hänsyn till miljöfrågor vid utveckling av nya produkter och tjänster, samt ha uppsikt över vårt miljöarbete och kontinuerligt sätta upp nya mål att sträva mot.

MiniFinder uppmuntrar till återvinning av produkter. Vi arbetar ständigt mot att minska mängden avfall och att avfall som uppstår ska återvinnas på ett lämpligt sätt.

Kärnvärden

Förtroende
Vi skapar affärsrelationer som bygger på förtroende.
Passion
Vi drivs av passion. Vi vill maximera värdet för alla våra kunder.
Innovation
Vi strävar ständigt efter att utveckla nya unika produkter och lösningar.
Kvalitet
Vi erbjuder produkter och service av högsta kvalité.
Teamwork
Vi hjälper varandra, och vi hjälper våra kunder tillsammans.
Enkelhet
Vi försöker finna enkla lösningar på komplexa problem.