sv

Trygghetslarm för äldre

MiniFinder är en svensk leverantör av mobilt trygghetslarm till bland annat kommuner inom äldreboende, hemtjänst och LSS-boende. Upptäck säkerheten ett personlarm för äldre med den senaste teknologin kan ge – utan fast telefoni med utökad räckvidd!

Svensk leverantör av larm för äldre, äldreboende & hemtjänst


Multi-kontroll
Flera behöriga kan ta emot larm och se position.

Panikknapp
Användaren kan enkelt larma förvalda kontaktpersoner.

Praktisk design
Smidiga modeller som är lätta att ta med sig och kan bäras på flera sätt.
Trygghetslarm - mobilt utan fast telefoni

Vad är trygghetslarm?

Denna typ av larm är en trygghetslösning som gör det möjligt för äldre och personer med funktionsvariationer att få hjälp vid plötsliga och oförutsedda händelser, som vid en fallolycka. Larmen är framtagna för att öka tryggheten för personer med särskilda behov. 

De är utrustade med uppringningsfunktion och larmknapp för att bäraren enkelt och snabbt ska kunna komma i kontakt och prata med exempelvis omsorgspersonal, hemtjänst eller nattpatrull. Vanligt är att användaren bär sitt larm runt handleden som en klocka eller runt halsen. 

Köp MiniFinder Pico
Mobilt trygghetslarm från MiniFinder

Hur fungerar ett mobilt trygghetslarm?

Ett mobilt trygghetslarm fungerar utan fast telefoni eller mobiltelefon och använder istället för det fasta telenätet mobil GSM-teknik, vilket säkerställer att larmet fungerar även utanför hemmet. Något som är särskilt värdefullt vid vård av personer med demenssjukdom. De traditionella varianterna kopplas in i brukarens bostad via fast telefoni. Detta gör att räckvidden begränsas till hemmet.

Köp MiniFinder Nano
Nano, ett digitalt trygghetslarm

Begränsas inte av fast telefoni

Till skillnad från ett stationärt larm kan ett mobilt trygghetslarm användas både inomhus och utomhus. I med att det är uppkopplat till mobilnät har det inte någon gräns i räckvidd och det romar fritt mellan olika nät för att uppnå den bästa GSM-mottagningen. Larmet är en bärbar lösning vilket gör den smidig att alltid ha med sig och fungerar även vid strömavbrott. Vid användning av trygghetslarmet inom hemtjänst kan larmmottagningen hanteras enkelt av vårdgivaren.

Kontakta oss

För äldre och funktionsnedsatta

Våra GPS-hjälpmedel & trygghetslarm för äldre som bor på äldreboende, har hemtjänst och/eller behöver vård för demens, erbjuds både till kommuner och privat omsorg. Vi är ett svenskt företag och en stolt leverantör av högkvalitativa och driftsäkra personlarm.

MiniFinder erbjuder larm för särskilt boende men också ordinärt eller om du behöver trygghetslarm privat utan hemtjänst. Våra GPS-hjälpmedel går att anpassa utefter olika behov och förutsättningar.

Äldre person med trygghetslarm

Vad händer om ett larm inte fungerar? 

MiniFinders mobila trygghetslarm rapporterar konstant information till både larmsystemet MiniFinder GO och tillhörande app gällande larmstatus, batteristatus, GSM-signalstyrka, GPS-signalstyrka och annan sensordata. Vårdgivaren eller ansvarig larmmottagare har således alltid färsk information att tillgå direkt via sin mobilskärm eller dator, och kan snabbt agera om larmet ändrar status.

Ett trygghetslarm för hemtjänst och äldreboende

Många funktioner

Med vårt trygghetslarm kan man ställa in olika larm beroende på vad som inträffar. Om enheten inte varit i kontakt med appen eller larmsystemet på ett visst antal minuter eller timmar kan man upplysas om inaktivitet. Det är dessutom utrustat med en fallsensor som utlöser ett fall-larm ifall brukaren råkar trilla och slå sig. 

Tack vare att larmet är utrustat med tvåvägskommunikation kan brukaren via ett knapptryck ringa upp och prata direkt med larmmottagaren, vilket är användbart vid nödsituationer. Denna uppringningsfunktion går att koppla till en rad mottagare, till exempel en larmcentral.

MiniFinder, en svensk leverantör av trygghetslarm

Fungerar larmet inomhus? 

MiniFinders mobila larm fungerar även för inomhuspositionering och nyttjar WiFi-nätverk för att avgöra var i huset man befinner sig. Om boendet inte har ett WiFi-nätverk kan du installera iBeacons som placeras runt i huset. iBeacons är små Bluetooth-puckar som larmet ansluter till och rapporterar exakt vart i byggnaden den befinner sig.

Trygghetslarm positionering inomhus

Tänk på att larmet måste laddas

Det man bör ha i åtanke när man byter till ett mobilt trygghetslarm är att det kräver regelbunden laddning. Till skillnad från ett stationärt larm som är beroende av direkt strömförsörjning är den mobila modellen alltså batteridrivet.

Detta innebär att man som användare behöver ha rutiner gällande laddning. Vårt personlarm utan fast telefoni har en batteritid som räcker i flera dygn och enheten meddelar dessutom när batteriet börjar bli lågt och behöver laddas. Trots detta är det viktigt att alltid ha för vana att hålla enheten laddad.

Illustrerar ett trygghetslarms funktion

Svensk leverantör

MiniFinder är en svensk leverantör av trygghetslarm för användning på bland annat äldreboenden, LSS och hemtjänst. Vi har sedan 2012 erbjudit GPS-baserade säkerhetslösningar av hög kvalitet för personsäkerhet och stöldskydd. Bland våra kunder hittar man både privat och offentlig sektor, som kommuner, landsting, vårdföretag och myndigheter.

Visar hur trygghetslarm fungerar

Vem har rätt till trygghetslarm?

För att få ett trygghetslarm från den kommun som du bor i behöver du ansöka om detta, men du kan även köpa ett larm privat. Minfinder Nano kan du köpa direkt för en engångssumma eller via ett abonnemangsupplägg med en månadskostnad. Det är ett bra val för kommuner och landsting där antal larm som behövs kan variera. Med sin mångsidighet passar ett trygghetslarm även för att öka tryggheten vid arbetsplatser eller vid ensamarbete, för personer som bor själva och är orolig för sin säkerhet, men också för barn. GPS-tekniken ger realtidspositionering och talar om för anhöriga var personen som bär larmet är.


Köp MiniFinder Nano


Funktioner


Realtidspositionering

Möjlighet till pålitlig realtidspositionering både inom- och utomhus.


Fallarm

Larmet larmar automatiskt vid fallolyckor om användaren inte har möjlighet att larma själv.


Geofence

Motta larm om användaren lämnar en markerad säkerhetszon.


Samtalsfunktion

Kommunicera med användaren via den lättanvända samtalsfunktionen.


Användarvänligt system

Tillgång till användarvänligt system och lätthanterlig app.

Kan vi hjälpa dig?

MiniFinders uppskattade helhetslösningar används av mer än 7000 kunder världen över.

Call us