sv

Svensk leverantör av mobilt trygghetslarm för äldre, äldreboende & hemtjänst

MiniFinder är en svensk leverantör av trygghetslarm till bland annat kommuner inom äldreboende, hemtjänst och LSS-boende. Upptäck vårt senaste mobila trygghetslarm – utan fast telefoni med utökad räckvidd!


Multi-kontroll
Flera behöriga kan ta emot larm och se position.

Panikknapp
Användaren kan enkelt larma förvalda kontaktpersoner.

Praktisk design
Mobila trygghetslarm som är lätta att ta med sig och kan bäras på flera sätt.
Trygghetslarm - mobilt utan fast telefoni

Vad är trygghetslarm?

Ett trygghetslarm är en trygghetslösning som gör det möjligt för äldre och personer med funktionsvariationer att komma i kontakt med omsorgspersonal vid plötsliga och oförutsedda händelser, som vid en fallolycka. Trygghetslarm är framtagna för att öka tryggheten för personer med särskilda behov. 

Trygghetslarm är utrustade med uppringningsfunktion och larmknapp för att bäraren enkelt och snabbt ska kunna larma och prata med exempelvis omsorgspersonal, hemtjänst eller nattpatrull. Vanligt är att användaren bär sitt trygghetslarm runt handleden som en klocka eller runt halsen. 

Köp MiniFinder Pico
Mobilt trygghetslarm från MiniFinder

Hur fungerar trygghetslarm mobilt? 

Traditionella trygghetslarm kopplas in i brukarens bostad via fast telefoni. Detta gör att räckvidden begränsas till hemmet. Ett mobilt trygghetslarm fungerar utan fast telefoni och använder istället för det fasta telenätet mobil GSM-teknik, vilket säkerställer att trygghetslarmet fungerar även utanför hemmet. Något som är särskilt värdefullt vid vård av personer med demenssjukdom.

Köp MiniFinder Nano
Nano, ett digitalt trygghetslarm

Mobilt trygghetslarm utan fast telefoni ger längre räckvidd

De fördelar som finns med mobilt trygghetslarm jämfört med stationärt trygghetslarm, är att ett svenskt mobilt trygghetslarm inte har en gräns på räckvidd. Det mobila trygghetslarmet roamar fritt mellan olika nät för att uppnå den bästa GSM-mottagningen, vilket betyder att det även fungerar vid strömavbrott. Larmet är en bärbar lösning vilket gör den smidig att alltid ha med sig. När trygghetslarmet används inom hemtjänst, kan larmmottagningen hanteras enkelt av vårdgivaren. 

Kontakta oss
Svenska trygghetslarm från MiniFinder

Fördelar med mobilt trygghetslarm

Med ett trygghetslarm utan fast telefoni ökar brukarens rörelsefrihet markant, utan att tumma på säkerheten. Eftersom ett mobilt trygghetslarm innebär en 100% bärbar lösning och roamar fritt mellan olika nät för bästa GSM-mottagning, fungerar det även utomhus utan begränsning av räckvidd. Dessutom kan larmmottagning hanteras direkt av vårdgivaren.

Utöver detta fungerar det mobila trygghetslarmet även vid strömavbrott, då det kan bli problem med den stationära motsvarigheten. 

Äldre person med trygghetslarm

Vårt trygghetslarm för äldre och funktionsnedsatta

Våra GPS-hjälpmedel & trygghetslarm för äldreboende, hemtjänst och vård av personer med demens, erbjuds både till kommuner och privat omsorg. Vi är ett svenskt företag och stolt leverantör av trygghetslarm med lång erfarenhet av att ta fram driftsäkra personlarm av hög kvalitet. 

MiniFinder erbjuder trygghetslarm för särskilt boende men också ordinärt eller privat boende. Våra GPS-hjälpmedel går att anpassa utefter olika behov och förutsättningar. 

Ett trygghetslarm för hemtjänst och äldreboende

Vad händer om ett trygghetslarm ej fungerar? 

MiniFinders mobila trygghetslarm rapporterar konstant information till både larmsystemet MiniFinder GO och tillhörande app gällande larmstatus, batteristatus, GSM-signalstyrka, GPS-signalstyrka och annan sensordata. Vårdgivaren eller larmmottagaren som ansvarar för trygghetslarm har således alltid färsk information att tillgå direkt via sin mobilskärm eller dator, och kan snabbt agera om trygghetslarmet ändrar status.

MiniFinder, en svensk leverantör av trygghetslarm

Ett mobilt trygghetslarm med många funktioner

Med ett mobilt trygghetslarm kan man ställa in olika larm beroende på vad som inträffar. Om en enheten inte varit i kontakt med appen eller larmsystemet på ett visst antal minuter eller timmar kan man upplysas om det via ett larm om inaktivitet. Larmet är dessutom utrustat med en fallsensor som utlöser ett fall-larm ifall brukaren råkar trilla och slå sig. 

Trygghetslarmet har även en larmknapp med uppringning som användaren kan använda i nödsituationer. Eftersom våra trygghetslarm är utrustade med tvåvägskommunikation, kan brukaren genom att använda larmknappen ringa upp och  prata direkt med larmmottagaren. Denna uppringningsfunktion går att koppla till en rad mottagare, till exempel en larmcentral.

Trygghetslarm positionering inomhus

Fungerar ett mobilt trygghetslarm inomhus? 

MiniFinders smarta digitala trygghetslarm fungerar även för inomhuspositionering. Våra mobila trygghetslarm nyttjar WiFi-nätverk för att avgöra var i huset man befinner sig. Om boendet inte har ett WiFi-nätverk kan du installera iBeacons som placeras runt i huset. iBeacons är små bluetooth-puckar som MiniFindern ansluter till och rapportera exakt vart i byggnaden den befinner sig.

Illustrerar ett trygghetslarms funktion

Tänk på att ett mobilt trygghetslarm måste laddas

Det man bör ha i åtanke när man byter till ett mobilt trygghetslarm är att det kräver regelbunden laddning. Till skillnad från ett stationärt trygghetslarm som är beroende av direkt strömförsörjning är ett mobilt trygghetslarm alltså batteridrivet.  

Detta innebär att man som användare behöver ha rutiner gällande laddning av det mobila larmet. Vårt mobila trygghetslarm har en batteritid som räcker i flera dygn och enheten meddelar dessutom när batteriet börjar bli lågt och behöver laddas. Trots detta är det viktigt att alltid ha för vana att hålla enheten laddad.

Visar hur trygghetslarm fungerar

Svensk leverantör av trygghetslarm

MiniFinder är en svensk leverantör av trygghetslarm för användning på bland annat äldreboenden, LSS och hemtjänst. Vi har sedan 2012 erbjudit GPS-baserade säkerhetslösningar av hög kvalitet för personsäkerhet och stöldskydd. Bland våra kunder hittar man både privat och offentlig sektor, som kommuner, landsting, vårdföretag och myndigheter. 

Funktioner


Pulsmätare

Ta emot larm om pulsen över- eller underskrider förvalda gränsvärden.


Realtidspositionering

Möjlighet till pålitlig realtidspositionering både inom- och utomhus.


Fallarm

Trygghetslarmet larmar automatiskt vid fallolyckor om användaren inte har möjlighet att larma själv.


Geofence

Motta larm om användaren lämnar en markerad säkerhetszon.


Samtalsfunktion

Kommunicera med användaren via den lättanvända samtalsfunktionen.


Användarvänligt system

Tillgång till användarvänligt system och lätthanterlig app.

Kan vi hjälpa dig?

MiniFinders uppskattade helhetslösningar används av mer än 7000 kunder världen över.

Call us