sv
Fordon

Vårt utbud av GPS-spårning & positionering av fordon

Vill du veta mer?

MiniFinders produkter och tjänster används av företag, privatpersoner samt offentlig sektor. Vi anpassar lösningarna efter dina behov.

Elektronisk körjournal

Elektroniska körjournaler som följer Skatteverkets riktlinjer.

Läs mer

Fleet Management

Spårningsverktyg som underlättar hanteringen av fordonsflottan.

Läs mer

Godsspårning

Effektiv godshantering och spårning för logistikverksamheter.

Läs mer

Trafikledning

Få en helhetsbild av det pågående arbetet med en GPS tracker.

Läs mer