Meny Shop
 • Svenska
  • Engelska
  • Tyska
  • Finska
  • Danska
  • Norskt Bokmål

Trafikledning

Håll koll på eventuella gods, gudar eller leveranser


GPS-spårning förbättrar noggrannheten och tillförlitligheten i servicen mot kund genom att du som fraktansvarig eller som speditör kan ge mer exakt information. Du som producent kan också ha kontroll på din leverans, särskilt om godset är extra känsligt eller värdefullt. Leveransbesked via realtidsuppdateringar om var lasten befinner sig längs fraktrutten, tillsammans med korrekt beräknade ankomsttider och lastens status ger kunden en tydlig känsla av kontroll.

GPS-spårning ger en helt ny innebörd till begreppet ”Just-in-Time”. Det ger utökad möjlighet att verkligen ha ”lagret på vägarna”, vilket begränsar lagernivåer och förbättrar flödet av produktionsresurser t.ex. i industrier och vid hus- och vägbyggen där det är ont om skyddad plats för material, eller vid stora mässor eller event där materialflöden är intensiva.

GPS-spårning är också ett utmärkt hjälpmedel vid transport av gods som kräver särskild hantering. Olika parametrar såsom släpvagnstemperatur, dämpning mot stötar, fukthalt, tid, konstant rörelse (betongblandning), strömförsörjning, laststatus, släpidentifiering etc. Det kan gälla djurtransporter, livsmedel, mejeriprodukter, organtransporter inom sjukvård, kemikalier, explosiva ämnen, material som ej tål luft, ljus, värme, kyla… Det kan hjälpa föraren och speditören att ha kontroll på att lasten är surrad, förankrad, inte flyttar sig, att inga dörrar är öppna, plombering ej är bruten, farliga ämnen ej läcker, timmer ej trillar av…

 

För teknisk information och priser besök MiniFinder Zepto sidan.

 

 

Håll mig uppdaterad

Ditt meddelande har skickats