Meny Shop
 • Svenska
  • Engelska
  • Tyska
  • Finska
  • Danska
  • Norskt Bokmål

Skydd för personer under hot

Att bo som en individ eller en offentlig person som hotas är extremt stressande

Att som privatperson eller offentlig person leva under hot är oerhört påfrestande. MiniFinder Pico ger dig som lever i en sådan situation en helt ny trygghet och en större frihet. Det är annars sällan det finns resurser att skydda och bevaka en person eller flera personer i det läget, i tillräcklig omfattning.

Positionera

Med GPS-spårning kan du se exakt var personen som behöver skydd befinner sig (skyddsobjektet). I en enkel app för dator och mobil lägger du in digitala staket på en karta och definierar vilka områden eller rutter som är trygga. Om personen rör sig utanför dessa områden (eller förs bort) får du direkt ett larm som e-post eller sms. Du kan också GPS-spåra skyddsobjektet exakt på kartan, dygnet runt och överallt.

Larma

Har något hänt, kan skyddsobjektet själv larma och du kan vidta åtgärder. Med MiniFinder Pico får du automatiskt larm direkt om skyddsobjektet blivit nedslagen (fallit omkull och inte kan larma själv). Då går ett larm till den säkerhetsansvariges mobil. Flera personer kan vara uppkopplade till samma skyddsobjekt. Anhöriga, övervakare eller andra behöriga skyddspersoner kan vara ihopkopplade. Liksom ledningspersonal. På MiniFinder Pico finns en larmknapp som skyddsobjektet själv kan trycka på vid incidenter. Detta larm kan kopplas direkt till larmcentral.

Ljudövervaka

Med MiniFinder Pico kan du stå i direktkontakt med skyddsobjektet. Tvåvägsljud gör det möjligt att i känsliga situationer bara överhöra vad som händer. MiniFinder Pico ger bra ljudupptagning om någon i närheten skriker, om fordon kraschar, vid skadegörelse, skottlossning, bråk osv.

Multikoll

Flera kan ha appen igång samtidigt (på smartphone eller dator) om de fått rättighet att se var skyddsobjektet finns. Både anhöriga, skyddspersoner och ansvarig för säkerhetsledning.

 

Håll mig uppdaterad

Ditt meddelande har skickats