sv

MiniFinders tjänster inom e-hälsa

MiniFinders GPS larm ger dementa och andra vårdtagare möjlighet att leva ett säkert liv, utifrån sina egna förutsättningar. Våra mobila tjänster kan även användas för att optimera arbetet inom vård- och omsorg, samt den offentliga sektorn. De fungerar som ett ovärderligt GPS hjälpmedel vid demens och annan sjukdom.


Panikknapp
Bäraren kan enkelt larma förvalda kontaktpersoner.

Användarvänligt system
Användarvänligt system och lätthanterlig app.

Multi-kontroll
Flera behöriga kan ta emot larm och se position.
e-hälsa för företag

Fördelar med realtidspositionering

MiniFinders trygghetslarm består av flera innovativa larmfunktioner, och vid behov kan vårdpersonal se användarens position i realtid. De används ofta som ett gps larm för personer som lider av demens eller annan sjukdom. Våra mobila trygghetslarm fungerar utmärkt som ett gps hjälpmedel vid sjukvård och ger ett mer värdefullt liv för vårdtagaren. 

Vår GPS-teknik är kostnadseffektiv och avlastar personalens dagliga arbete, samtidigt som det skapar en trygg tillvaro och ökad livskvalitet. MiniFinders mobila GPS larm är dessutom enkla att använda och kommer i ett smidigt format. 

Köp MiniFinder Pico
e hälsa för offentlig sektor och företag

Panikknapp för plötsliga händelser

För att vårdtagarna ska känna sig trygga i alla situationer har trygghetslarmet en tydlig panikknapp. Vid oväntade händelser kan larminnehavaren skicka ett direktlarm till utvalda mottagare. För ytterligare säkerhet kan våra GPS larm kopplas direkt till en larmcentral.

MiniFinders trygghetslarm är utrustade med en pålitlig samtalsfunktion, och vid behov kan användaren ringa förinställda telefonnummer. Tack vare samtalsfunktionen kan anhöriga även kontakta larminnehavaren. Det är en trygghetsåtgärd som minskar vårdtagarens och anhörigas oro. 

Köp MiniFinder Nano
ehälsa för företag och offentlig sektor

Larm vid fall och pulsförändring

Våra GPS larm innehåller ett fallarm som ökar tryggheten för ostadiga vårdtagare med nedsatt balans. Om olyckan är framme och vårdtagaren ramlar, skickar trygghetslarmet en larmnotis. Mottagaren av larmet kan då snabbt vara på plats och assistera larminnehavaren.

Vi erbjuder även inomhuspositionering då trygghetslarmen utnyttjar WiFi-nätverk för att avgöra en exakt inomhusposition. Om WiFi-nätverk inte finns tillgängligt kan man istället installera iBeacons runt om i byggnaden. iBeacons är små bluetooth-puckar som MiniFindern ansluter till för att rapportera positioner. 

Kontakta oss
ehälsa för företag

Ytterligare funktioner

Med funktionen geofence kan vårdpersonalen enkelt markera ut säkra områden. Om en person lämnar ett säkert område får angivna mottagare en larmnotis. Verksamheten kan därmed snabbt vidta åtgärder för att återfinna personen. 

Via funktionen multikontroll kan flera personer dessutom ansluta sig till spårningssystemet. Vetskapen om att utvalda mottagare informeras vid behov är betryggande för användaren. Att koppla mottagare som omsorgspersonal och kontaktpersoner till systemet kan underlätta vardagen för anhöriga. 

Funktioner


Larmknapp

Larma förvalda kontaktpersoner via en tydlig panikknapp eller koppla larmet direkt till larmcentral.


Fallarm

Mobilt trygghetslarm som larmar automatiskt vid fallolyckor om användaren inte har möjlighet att larma själv.


Samtalsfunktion

Kommunicera med användaren via den lättanvända samtalsfunktionen.


Realtidspositionering

Möjlighet till pålitlig realtidspositionering både inom- och utomhus.


Geofence

Motta larm om användaren lämnar en markerad säkerhetszon.


Praktisk design

GPS larm som är lätt att ta med sig och kan bäras på flera sätt.

Kan vi hjälpa dig?

MiniFinders uppskattade helhetslösningar används av mer än 7000 kunder världen över.

Call us