Våra tjänster inom e-hälsa – för företag och offentlig sektor

MiniFinders GPS larm ger vårdtagare en möjlighet att leva ett säkert och fritt liv utifrån sina egna förutsättningar. Våra mobila tjänster kan även användas för att optimera arbetet inom vård och omsorg, samt den offentliga sektorn.


Panikknapp
Bäraren kan enkelt larma förvalda kontaktpersoner.

Användarvänligt system
Användarvänligt system och lätthanterlig app.

Multi-kontroll
Flera behöriga kan ta emot larm och se position.
E-health

Fördelar med realtidspositionering

MiniFinders trygghetslarm består av flera innovativa larmfunktioner och vid behov kan vårdpersonalen se användarens position i realtid. Det skapar en trygg tillvaro och ökad livskvalitet. MiniFinders GPS-teknik är kostnadseffektiv och avlastar personalens dagliga arbete.

Våra mobila GPS larm är dessutom enkla att använda och kommer i ett smidigt format. MiniFinder Nano kan bäras runt handleden som en klocka eller plockas ur sitt hölje och förvaras runt halsen. MiniFinder Pico kan bäras i ett hänge runt halsen eller placeras i en ficka.

Ring oss
E-health

Panikknapp för plötsliga händelser

För att vårdtagarna ska känna sig trygga i alla situationer har trygghetslarmet en tydlig panikknapp. Vid oväntade händelser kan larminnehavaren skicka ett direktlarm till utvalda mottagare. För ytterligare säkerhet kan våra GPS larm kopplas direkt till en larmcentral.

MiniFinders trygghetslarm med GPS är utrustade med en pålitlig samtalsfunktion, och vid behov kan användaren ringa förinställda telefonnummer. Tack vare samtalsfunktionen kan anhöriga även kontakta larminnehavaren. Det är en trygghetsåtgärd som minskar vårdtagarens och anhörigas oro.

E-health

Larm vid fall och pulsförändring

MiniFinders GPS-larm innehåller ett fallarm som ökar tryggheten för ostadiga vårdtagare med nedsatt balans. Om olyckan är framme och vårdtagaren ramlar skickar trygghetslarmet en larmnotis. Mottagarna av larmet kan snabbt vara på plats och assistera larminnehavaren.

Som ytterligare trygghetsåtgärd innehåller MiniFinder Nano en pulssensor. Sensorn skickar en larmnotis då användarens puls över- eller understiger ett förutbestämt värde. Det ger vårdpersonal och anhöriga möjlighet att upptäcka vissa hälsoproblem i god tid.

Boka demo
E-health

Ytterligare funktioner

Med personlarmets funktion geofence kan vårdpersonalen enkelt markera ut säkra områden, så kallade geofence. Om en person lämnar ett säkert område får angivna mottagare en larmnotis. Verksamheten kan därmed snabbt vidta åtgärder för att återfinna personen.

Via funktionen multikontroll kan flera personer ansluta sig till spårningssystemet. Vetskapen om att utvalda mottagare informeras vid behov är betryggande för användaren. Att koppla mottagare som omsorgspersonal och kontaktpersoner till systemet avlastar anhöriga.

Funktioner


Pulssensor

Ta emot larm om pulsen över- eller underskrider förvalda gränsvärden.


Fallarm

Mobilt trygghetslarm som larmar automatiskt vid fallolyckor om användaren inte har möjlighet att larma själv.


Samtalsfunktion

Kommunicera med användaren via den lättanvända samtalsfunktionen.


Realtidspositionering

Möjlighet till pålitlig realtidspositionering både inom- och utomhus.


Geofence

Motta larm om användaren lämnar en markerad säkerhetszon.


Praktisk design

GPS larm som är lätt att ta med sig och kan bäras på flera sätt.

Kan vi hjälpa dig?

MiniFinders uppskattade helhetslösningar används av mer än 7000 kunder världen över.

Call us