Trygghetslarm till anhöriga för extra trygghet i vardagen

Behöver din släkting eller familjemedlem extra stöd i tillvaron? MiniFinders personlarm består av flera innovativa säkerhetsåtgärder som låter användaren leva ett fritt liv utan begränsningar.


Multi-kontroll
Flera behöriga kan ta emot larm och se position.

Panikknapp
Användaren kan enkelt larma förvalda kontaktpersoner.

Praktisk design
Mobila GPS larm som är lätta att ta med sig och kan bäras på flera sätt.
Closely related

GPS larm i realtid

Med MiniFinders trygghetslarm kan du följa bärarens position i realtid. Skulle olyckan vara framme har du möjlighet att snabbt lokalisera din släkting eller familjemedlem och hjälpa personen efter behov. Det är en trygghetsåtgärd som bidrar till ett fortsatt aktivt liv.

Genom en anslutning till spårningssystemet MiniFinder GO får angivna mottagare ta del av positionsdatan via webbläsare eller mobiltelefon. En snabb tillgång till användarens rörelsemönster via GPS larmet kan vara livsavgörande och ökar tryggheten för larminnehavare och anhöriga.

Ring oss
Closely related

Pålitlig samtalsfunktion

Om din släkting befinner sig i en otrygg situation kan panikknappen användas för att informera utvalda mottagare. Larmet kan även kopplas direkt till en larmcentral. Vetskapen om att din släkting kommer få hjälp, även i brådskande situationer är mycket lugnande.

Med hjälp av samtalsfunktionen på vårt mobila trygghetslarm kan du höra och prata med larminnehavaren. Skulle en anhörig behöva hjälp kan ni använda samtalsfunktionen och lösa situationen. Trygghetsåtgärden gör att din släkting inte behöver känna sig handfallen eller orolig i samhället.

Closely related

Säker tillvaro med fall- och pulssensor

Fallolyckor och sjukdomar kan leda till förlorad självständighet och sämre livskvalitet. MiniFinders personlarm innehåller fall-och pulssensor. Om olyckan är framme och bäraren ramlar eller drabbas av ett förändrat pulsvärde får nära anhöriga ett larm och kan agera efter behov.

Med funktionen multikontroll kan flera personer få tillgång till spårningssystemet. Det gör att utvalda mottagare som närstående, omsorgspersonal och vänner kan ta del av användarens position vid behov. Det skapar trygghet och bidrar till ett friare liv för användaren.

Gå till shop
Closely related

Ytterligare fördelar med MiniFinders mobila GPS larm

MiniFinders trygghetslarm är enkla att hantera och kan bäras på flera olika sätt. Användaren kan exempelvis förvara MiniFinder Pico i ett hänge runt halsen eller i sin väska. MiniFinder Nano kan också förvaras runt halsen eller bäras runt handleden som en klocka.

Trygghetslarmet är energismart och tillverkat i ett hållbart material. Larmets låga vikt stör inte användaren i det dagliga livet och kan därför smidigt bäras varje dag. Det gör att användaren kan delta i fritidsaktiviteter, promenader och andra sysselsättningar.

Funktioner


Pulsmätare

Ta emot larm om pulsen över- eller underskrider förvalda gränsvärden.


Realtidspositionering

Möjlighet till pålitlig realtidspositionering både inom- och utomhus.


Fallarm

GPS larm som larmar automatiskt vid fallolyckor om användaren inte har möjlighet att larma själv.


Geofence

Motta larm om användaren lämnar en markerad säkerhetszon.


Samtalsfunktion

Kommunicera med användaren via den lättanvända samtalsfunktionen.


Användarvänligt system

Tillgång till användarvänligt system och lätthanterlig app.

Kan vi hjälpa dig?

MiniFinders uppskattade helhetslösningar används av mer än 7000 kunder världen över.

Call us