sv

Trygghetslarm till anhörig

Med ett trygghetslarm till anhörig kan du ge din släkting eller familjemedlem extra stöd i tillvaron. MiniFinders personlarm består av flera innovativa säkerhetsåtgärder som låter användaren leva ett fritt liv utan begränsningar.


Multi-kontroll
Flera behöriga kan ta emot larm och se position.

Panikknapp
Användaren kan enkelt larma förvalda kontaktpersoner.

Praktisk design
Mobila GPS larm som är lätta att ta med sig och kan bäras på flera sätt.
Vårt trygghetslarm till anhörig

Trygghetslarm till anhörig med realtidspositionering

Med MiniFinders trygghetslarm till anhörig kan du följa larminnehavarens position i realtid. Skulle olyckan vara framme har du möjlighet att snabbt lokalisera din släkting eller annan anhörig och hjälpa personen vid behov. Det är en tryggshetsåtgärd som bidrar till ett fortsatt aktivt liv.

Vårt trygghetslarm till anhörig gör det möjligt för angivna mottagare att ta del av positionsdatan direkt i mobilen eller webbläsaren genom anslutning till vårt spårningssystem MiniFinder GO. Med spårningsnotiser och snabb tillgång till användarens rörelsemönster via GPS larmet kan vara livsavgörande och ökar tryggheten för både larminnehavaren och anhöriga.

Köp MiniFinder Pico
Trygghetslarm för anhörig

Pålitlig samtalsfunktion

Om din släkting befinner sig i en otrygg situation kan panikknappen användas för att informera utvalda mottagare. Larmet kan även kopplas direkt till en larmcentral. Vetskapen om att larminnehavaren kan få hjälp i brådskande situationer är mycket lugnande. 

Med hjälp av den pålitliga samtalsfunktionen som finns i MiniFinders mobila trygghetslarm är det enkelt att både böra och prata med den anhöriga som bär larmet. Om en anhörig skulle behöva hjälp kan samtalsfunktionen användas för att lösa situationen. Trygghetsåtgärden gör att din släkting inte behöver känna sig handfallen eller orolig ute i samhället.

Köp MiniFinder Nano
Anhöriga med trygghetslarm

Säker tillvaro med puls- och fallsensor

Fallolyckor och sjukdomar kan leda till förlorad självständighet och sämre livskvalitet. MiniFinders trygghetslarm till anhörig innehåller puls- och fallsensor, vilket innebär att anhöriga får ett larm om larminnehavaren ramlar eller drabbas av ett förändrat pulsvärde.

Med funktionen multikontroll kan flera personer få tillgång till spårningssystemet. Det innebär att vänner, anhöriga och andra utvalda personer kan se position, samt ta emot larmnotiser. Vetskapen om att utvalda mottagare kommer bli informerade vid behov är lugnande för dig som anhörig. 

Kontakta oss
Skyddade anhöriga med trygghetslarm

Ytterligare fördelar med MiniFinder

Våra trygghetslarm är enkla att hantera och kan bäras på flera olika sätt. Nano är utformad som en klocka som bärs runt armen eller i ett hänge runt halsen. Pico kan också bäras runt halsen eller förvaras i en väska eller jackficka. 

Trygghetslarmet är energismart och tillverkat i ett hållbart material. Larmets låga vikt stör inte användaren i det dagliga livet och kan därför bäras smidigt varje dag. Detta gör att användaren kan delta i fritidsaktiviteter, promenader och andra sysselsättningar.

Funktioner


Pulsmätare

Ta emot larm om pulsen över- eller underskrider förvalda gränsvärden.


Realtidspositionering

Trygghetslarm till anhörig med möjlighet till pålitlig realtidspositionering både inom- och utomhus.


Fallarm

GPS larm som larmar automatiskt vid fallolyckor om användaren inte har möjlighet att larma själv.


Geofence

Motta larm om användaren lämnar en markerad säkerhetszon.


Samtalsfunktion

Kommunicera med användaren via den lättanvända samtalsfunktionen.


Användarvänligt system

Tillgång till användarvänligt system och lätthanterlig app.

Kan vi hjälpa dig?

MiniFinders uppskattade helhetslösningar används av mer än 7000 kunder världen över.

Call us