Trafikledning med GPS-teknik från MiniFinder

Behov av effektivare trafikledning? MiniFinder erbjuder flera smarta verktyg som hjälper er skapa en säker och välplanerad trafikledning. Vi anpassar våra tjänster efter era behov.


Användarvänligt system
Användarvänligt system och app för kontroll över fordon.

Kompetent hårdvara
Hårdvara anpassad efter era önskemål.

Multi-kontroll
Flera användare kan få tillgång till systemet.
Traffic management

Effektivisera trafikledningen

En GPS tracker från MiniFinder effektiviserar trafikledningen. Förutom uppdaterade positioner i realtid kan chaufförer och trafikledare via vår spårsändare markera händelser längs vägen, såsom vägarbeten och olyckor. Ruttförändringar kan informeras och nya ankomsttider beräknas.

MiniFinder ger er full kontroll och överblick över samtliga fordon i samma system så att ni enkelt kan se till att alla fordon utnyttjas fullt ut. Vår GPS tracker säkerställer att trafikledningen sker säkert och effektivt, och i slutändan på miljömässigt och ekonomiskt bästa sätt.

Ring oss
Traffic management

Förbättra servicekvalitén med GPS spårsändare

Med en GPS tracker från MiniFinder kan ni erbjuda slutkunder mycket bra service genom att ge kund uppdaterade leveransbesked och beräknade ankomsttider, samt förmedla en tydlig känsla av kontroll.

Vidare rapporterar våra GPS spårsändare automatiskt enskilda fordons kördata och lagrar informationen i ett år. Informationen kan tas fram i användarvänliga rapporter för att effektivisera och analysera verksamheten, samt förbättra servicekvalitén ytterligare.

Traffic management

Enkel anslutning för alla fordonstyper

Vi erbjuder GPS tracker till bilar som passar alla verksamheter och fordonstyper. Spårsändaren ansluts till fordonets diagnostikuttag via en Plug- and Play-funktion, alternativt kan MiniFinder GPS tracker kopplas till fordonet med hjälp av en OBD strömadapter.

Oavsett alternativ är våra spårsändare enkla att installera och inga installationskostnader tillkommer. Tack vare världsledande GPS-teknik fungerar dessutom MiniFinders GPS tracker i över 190 länder.

Boka demo
Traffic management

Fler praktiska funktioner

MiniFinder GPS tracker höjer säkerheten för chaufförer och deras omgivning genom att skicka ett larm till förvalda mottagare om ett fordon överskrider angiven hastighet. Med hjälp av funktionen hastighetslarm kan körvanor förbättras och olyckor förebyggas.

Med en GPS tracker är fordonet dessutom stöldskyddat dygnet runt och avvikelser från planlagd färdväg kan snabbt upptäckas. Genom att erhålla larm om ett fordon lämnar en markerad säkerhetszon, så kallat geofence, kan snabba åtgärder vidtas och stulna fordon återfinnas.

Funktioner


Realtidspositionering

Se fordonens exakta positionering i realtid. Övervaka alla spårsändare samtidigt.


Hastighetslarm

Förhindra olyckor och skona miljön. Erhåll varning om ett fordon överskrider angiven hastighet.


Geofence

Markera områden på kartan och ta emot larm om ett fordon lämnar ett avgränsat område.


Fungerar överallt

MiniFinder GPS tracker bygger på världsledande GPS-teknik och fungerar i över 190 länder.


Användarvänliga rapporter

Skapa lätthanterliga rapporter för effektivare administration. Sortera utifrån tid och områden.


Markera händelser

Dela information från fältet genom att markera händelser via MiniFinder GO.

Kan vi hjälpa dig?

MiniFinders uppskattade helhetslösningar används av mer än 7000 kunder världen över.

Call us