sv

Trafikledning med GPS-teknik från MiniFinder

Är du i behov av en effektivare trafikledning? MiniFinder erbjuder flera smarta verktyg som hjälper dig skapa en säker och välplanerad trafikledning. Vi anpassar våra tjänster efter era behov.


Användarvänligt system
Användarvänligt system och app för kontroll över fordon.

Kompetent hårdvara
Hårdvara anpassad efter era önskemål.

Multi-kontroll
Flera användare kan få tillgång till systemet.
Effektivt trafikledning med GPS-teknik

Effektivisera trafikledningen

En GPS spårsändare från MiniFinder effektiviserar trafikledningen. Förutom uppdaterade positioner i realtid kan chaufförer och trafikledare markera händelser längs vägen, såsom vägarbeten och olyckor. Ruttförändringar kan informeras och nya ankomsttider beräknas. 

MiniFinder ger dig en överblick på samtliga fordon i systemet, så du enkelt kan se till att alla fordon utnyttjas fullt ut. Vår GPS spårsändare säkerställer att trafikledningen sker på ett säkert och effektivt sätt.

Köp MiniFinder Zepto
Smart traffic management med hjälp av GPS

Förbättra servicekvalitén med MiniFinder

Med hjälp av MiniFinder kan du erbjuda slutkunder utmärkt service genom att ge kunden uppdaterade leveransbesked och beräknade ankomsttider, samt förmedla en tydlig känsla av kontroll. 

Vidare rapporterar våra spårsändare automatiskt enskilda fordons kördata och lagrar informationen i ett år. Informationen kan tas fram i användarvänliga rapporter för att effektivisera och analysera verksamheten, samt förbättra servicekvalitén ytterligare. 

Trafikledning och traffic management enklare med GPS

Enkel anslutning för alla fordonstyper

Vi erbjuder GPS spårsändare till bilar som passar alla verksamheter och fordonstyper. Spårsändaren ansluts till fordonets diagnostikuttag via en Plug- and Play-funktion. Den kan också kopplas till fordonet med hjälp av en OBD strömadapter. 

Oavsett alternativ är spårsändaren enkel att installera och inga installationskostnader tillkommer. Tack vare världsledande GPS-teknik fungerar dessutom MiniFinder i över 190 länder. 

GPS effektiviserar traffic management och trafikledning

Fler praktiska funktioner

Våra spårsändare höjer säkerheten för chaufförer och deras omgivning genom att skicka ett larm till förvalda mottagare om ett fordon överskrider en angiven hastighet. Med hjälp av funktionen hastighetslarm kan körvanor förbättras och olyckor förebyggas. 

Med MiniFinder är fordonet dessutom stöldskyddat dygnet runt och avvikelser från planlagd färdväg kan snabbt upptäckas. Genom att erhålla larm om ett fordon lämnar en markerad säkerhetszon, så kallat geofence, kan snabba åtgärder vidtas och stulna fordon återfinnas. 

Funktioner


Realtidspositionering

Se fordonens exakta positionering i realtid. Övervaka alla spårsändare samtidigt.


Hastighetslarm

Förhindra olyckor och skona miljön. Erhåll varning om ett fordon överskrider angiven hastighet.


Geofence

Markera områden på kartan och ta emot larm om ett fordon lämnar ett avgränsat område.


Fungerar överallt

MiniFinder GPS tracker bygger på världsledande GPS-teknik och fungerar i över 190 länder.


Användarvänliga rapporter

Skapa lätthanterliga rapporter för effektivare administration. Sortera utifrån tid och områden.


Markera händelser

Dela information från fältet genom att markera händelser via MiniFinder GO.

Kan vi hjälpa dig?

MiniFinders uppskattade helhetslösningar används av mer än 7000 kunder världen över.

Call us