sv

Personlarm för ökad trygghet

Personlarm för ökad trygghet

Nano Personlarm ökar säkerheten och tryggheten för säkerhetspersonal som utför flera utmanande arbetsuppgifter för att göra samhället till en tryggare plats.

Arbetet som säkerhetspersonal kan vara utmanande och riskfyllt. För arbetsgivare är det angeläget att förebygga potentiella risker och se till att anställda trivs på arbetet. Ett personlarm med positionering både utom- och inomhus är ett uppskattat hjälpmedel som ger säkerhetspersonal extra trygghet och säkerhet.

Personlarmet MiniFinder Nano erbjuder flera smarta funktioner som samtalsfunktion, panikknapp och fallarm. Med GPS-larmet MiniFinder Nano får säkerhetspersonal extra stöd, och de kan känna sig säkra och avslappnade på arbetsplatsen.

Det är av stor vikt att anställda känner sig trygga på arbetsplatsen. Trivs anställda på arbetet så märks det. Arbetsglädje är inte bara betydelsefullt för välmåendets skull utan även för produktiviteten. Förutom extra trygghet höjer personlarmet tilliten till organisationen, personalomsättningen minskar och prestationsnivån ökar.

Ta reda på mer om hur du kan använda vårt trygghetslarm MiniFinder Nano.

Tillbaka till föregående sida