sv

Personlarm för ökad trygghet

Personlarm för ökad trygghet

MiniFinder Nano är ett innovativt personlarm som är utformat för att stärka säkerheten och tryggheten hos säkerhetspersonal i deras dagliga arbete.

Säkerhetspersonal har ett arbete fyllt med utmaningar och risker – därför är det viktigt för arbetsgivare att aktivt förebygga risker och säkerställa en positiv arbetsmiljö. MiniFinder Nano har en avancerad positioneringsteknologi som fungerar både inomhus och utomhus – en extra skyddsnivå som bidrar till ett tryggare arbete.

MiniFinder Nano är dessutom utrustad med flera smarta funktioner som samtalsfunktion, panikknapp och fallarm, vilket ger säkerhetspersonal möjligheten att snabbt reagera i nödsituationer. GPS-funktionen ger ytterligare stöd och hjälper personalen att känna sig säkra och avslappnade på arbetsplatsen.

En trygg arbetsplats är viktig för personalens välbefinnande. När anställda känner sig trygga och nöjda med sin arbetsmiljö, ökar trivseln och arbetsglädjen. Det är betydelsefullt för både välmåendet och produktiviteten. MiniFinder Nano bidrar till att stärka tilliten till organisationen, minskar personalomsättningen och höjer prestationsnivån.

Ta reda på mer om hur du kan använda vårt trygghetslarm MiniFinder Nano.

Tillbaka till föregående sida