sv

RTLS öppnar nya möjligheter för mobila trygghetslarm inomhus

RTLS öppnar nya möjligheter för mobila trygghetslarm inomhus

Real time location system, förkortat som “RTLS”, är ett samlingsnamn på den teknik som gör det möjligt att lokalisera GPS-positioner i realtid. Denna typ av teknik möjliggör även positionering inomhus - vilket är det som MiniFinder erbjuder med mobila trygghetslarm tillsammans med utplacerade beacons.

Genom att placera ut dessa beacons i en lokal fungerar de som extra sändare till det mobila trygghetslarmet och ger en mer exakt positionering inomhus. Detta gör det möjligt att se exakt var brukaren befinner sig och är någonting som ökar säkerheten på flera områden. Det går även att specialanpassa inställningarna på dessa beacons beroende på behov, framförallt om det är en större lokal där det finns flera våningar och avdelningar. Där kan man enkelt markera ut distansen och skillnaden på höjd och bredd i en byggnad. 

Inomhuspositionering öppnar många nya möjligheter inom flera olika områden, men framförallt är sjukhusvården ett område där RTLS-tekniken kan göra extremt stor nytta. Den absolut största nyttan är en enormt ökad trygghet för patienten och minskad oro för anhöriga, samtidigt som det underlättar för personalen och frigör tid till andra arbetsuppgifter. Detta bidrar till en ökad frihet och självständighet för patienten samtidigt som det minskar oro för vårdpersonal. 

RTLS är även användbart för vårdpersonalen då de kan agera och rycka ut snabbt på inkommande larm som visar vem som har larmat och vart personen befinner sig. Genom detta kan man besluta vem som kan besvara larmet snabbast beroende på vem som befinner sig närmast larmet. 

MiniFinder har över tio års erfarenhet av mobila trygghetslarm och ligger i framkant när det kommer till möjligheterna med RTLS-tekniken och inomhuspositionering. Är ni intresserade av detta får ni gärna lämna en offert här eller kontakta oss direkt så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda er. 

Tillbaka till föregående sida