sv

Trygghetsskapande teknik - En möjlighet för digital tillsyn på distans

Trygghetsskapande teknik - En möjlighet för digital tillsyn på distans

MiniFinder erbjuder tekniska lösningar för att skapa trygghet och möjliggöra nya digitala arbetssätt för vårdpersonal. Med hjälp av olika former av digital tillsyn kan vården både effektiviseras och förbättras. 


Vad är digital tillsyn? 

Digital tillsyn innebär enklare och effektivare tillsyn på distans genom olika former av digitala hjälpmedel. Det bidrar också till att äldre och svårt sjuka personer kan bo kvar hemma längre, samtidigt som de får den tillsyn som de behöver. Med hjälp av mobila trygghetslarm kan personer i behov av extra hjälp i vardagen enklare leva ett normalt liv. Det bidrar till en ökad tillsyn och fungerar som ett fullständigt tillsyns larm där vårdpersonal kan motta larmnotiser även på distans. 

Ökad tillsyn på distans för vård och omsorg

Ett så kallat vård och omsorg larm bidrar till ökad uppsyn och ökar den trygghetsskapande rörelsefriheten för vårdtagaren. Genom tillsyn på distans optimeras vårdpersonalens tid och de behöver inte åka iväg på fysiska besök lika ofta. Denna lösning används idag av flera olika kommuner för att skapa en ännu bättre och tryggare vård. 

Ett mobilt trygghetslarm från MiniFinder

Förutom att trygghetslarmet från MiniFinder kan skicka ut larmnotiser, innehåller den även funktioner baserat på GPS-teknik för att kunna ta del av realtidspositioner och skapa så kallade “trygga zoner”. Målet är att skapa ett tryggare liv för vårdtagare och samtidigt ge de ett friare liv att röra sig fritt både inomhus och utomhus. 

Vill du veta mer om hur du kan skapa en bättre vardag för vårdtagare och vårdpersonal med hjälp av modern välfärdsteknik från MiniFinder? Kontakta oss direkt eller begär om en offert här så kontaktar vi dig. 

Läs mer om vårt mobila trygghetslarm för vård och omsorg MiniFinder Nano här

Tillbaka till föregående sida