sv

Dagens Industri intervjuar Dean Maros

Dagens Industri intervjuar Dean Maros

I en intervju med Dagens Industri berättar MiniFinders grundare och VD, Dean Maros, om företagets tillväxtresa och personlarmet MiniFinder Nano.

I en intervju med Dagens Industri berättar Dean Maros, VD och grundare av bolaget, om företaget och den utvecklingen företaget gjort. MiniFinder har nyligen mottagit ett Gasellpris för företagets prestationer. Under Gasellundersökningens mätperiod (2015-2018) växte företagets omsättning med 334%.

”Genombrottet kom 2015 när vi fick in Polismyndighetens Nationella insatsstyrka som kund på personlarm, och även flera mediebolag som behöver trygghetslarm för reportrar som rapporterar från krigsområden”, säger Dean Maros till Dagens Industri.

Artikeln tar även upp vår nya säkerhetsprodukt MiniFinder Nano, samt vår ambition om vidareutveckling.

”Det har tagit två år att få den kvalitet och funktionalitet vi vill ha och kostat cirka 1,5 miljoner kronor att utveckla. Detta är pusselbiten som vi saknat och som marknaden har efterfrågat. Så vi är nu i startgroparna för att växa ännu mer.” säger Dean Maros till Dagens Industri.

Läs hela artikeln om Dean Maros.

Tillbaka till föregående sida