sv

Kundcase: Steget använder MiniFinder för att främja trygghet

Kundcase: Steget använder MiniFinder för att främja trygghet

Möt Therese Larsson, en del av verksamheten Steget som arbetar med att främja känslan av egenmakt, hopp och möjlighet att påverka livet för personer med speciella behov. 


– Mycket handlar om engagemang. Verksamheten består av nio platser som ska ha stöd dygnet runt, berättar Therese. 

För att ge stöd, ökad trygghet och snabbare tillgång till personalen uppkom behovet av ett mobilt trygghetslarm. 

– En person i verksamheten hade upplevt försämrad fysisk hälsa, och det fanns osäkerhet kring om personen skulle kunna vara självständig eller inte. 

Eftersom personen inte hade tillgång till en telefon och för att säkerställa att personen kände sig trygg, ansågs MiniFinder vara en säker lösning. 

– Klockorna fungerar som ett nödlarm om personen skulle falla eller behöva snabb assistans. Det är också värt att nämna att många personer med psykisk ohälsa inte har tillgång till en mobiltelefon, vilket gör ett mobilt trygghetslarm ännu viktigare för att ge dem en känsla av trygghet och säkerhet, berättar Therese. 

Stegets största utmaning är att främja känsla av egenmakt och självständighet för deras brukare, samtidigt som de garanterar säkerhet och trygghet. Att använda MiniFinder har varit ett viktigt steg för att möta utmaningen. 

Steget har använt sig av MiniFinder sedan förra året, vilket innebär att de har haft möjlighet att utvärdera dess effektivitet och användbarhet under en betydande tidsperiod. 

– MiniFinder används i Stegets verksamhet genom att brukarna bär klockorna som ett trygghetslarm. Om något skulle hända, som att en person faller eller behöver assistans, kan de enkelt aktivera larmet genom att trycka på en knapp, säger Therese och fortsätter: 

– Detta skapar en omedelbar anslutning till personalen och ger oss möjlighet att snabbt reagera och ge den hjälp som behövs. 

Enligt Therese har brukarna som hittills använt MiniFinder upplevt det som något positivt och trygghetsskapande. 

– Klockan känns bekväm på handleden och den är bra om jag ramlar så att jag kan larma till personalen, det känns tryggt, berättar en av Stegets brukare.

Tillbaka till föregående sida