sv

Offentlig upphandling klar för mobila trygghetslarm

Offentlig upphandling klar för mobila trygghetslarm

Nu står den offentliga upphandlingen klar för mobila trygghetslarm. Ramavtalet för SKR – Sveriges kommuner och regioner – innebär att alla kommuner och regioner i Sverige kan avropa MiniFinders produkter direkt utan att göra en egen upphandling. Ramavtalet möter de ökade behoven av digitala trygghetstjänster som möjliggör för äldre och personer med funktionsnedsättning att tryggt bo kvar hemma och kunna tillkalla hjälp vid behov. 

MiniFinders trygghetstjänster består av flera smarta larmfunktioner, och vid behov kan vårdpersonal eller anhörig se användarens position i realtid direkt i telefonen. För att vårdtagarna ska känna sig trygga i alla situationer har larmen en tydlig panikknapp. Vid oväntade händelser kan larminnehavaren skicka ett direktlarm till utvalda mottagare eller koppla larmet direkt till en larmcentral. MiniFinders trygghetslarm roamar fritt mellan olika nät för att uppnå bästa möjliga GSM-mottagning. Detta betyder att trygghetslarmen även fungerar vid strömavbrott. 

Samtalsfunktion

Via den pålitliga samtalsfunktionen kan användaren ringa förinställda mottagare. Det är en trygghetsåtgärd som minskar vårdtagarens oro. 

Larm vid fall 

MiniFinders trygghetslarm är utrustat med ett fallarm som ökar tryggheten för ostadiga vårdtagare med nedsatt balans. Om olyckan är framme och vårdtagaren ramlar, skickar trygghetslarmet en larmnotis. Mottagaren av larmet kan då snabbt vara på plats och assistera larminnehavaren. 

Fördelar

  • Mobilt trygghetslarm som ej är begränsad till hemmet
  • Används enkelt som en klocka eller halsband.
  • Innehåller alla nödvändiga funktioner för ett mobilt trygghetslarm.
  • Möjlighet att koppla mot MiniFinder GO spårningssystem.
  • Lätt att använda för alla åldersgrupper.

Passar dig som

  • Vill känna sig tryggare i sin vardag, oavsett anledning.

Skanna QR-koden för mer information, eller besök minifinder.se/skr

Tillbaka till föregående sida