sv

Trygghetslarm via mobilnätet: Så undviker du driftstörningar

Trygghetslarm via mobilnätet: Så undviker du driftstörningar

Tidningen Arbetarbladet berättade den 29 juni om Gun-Britt, 88, som ramlat ute på brotrappan och slagit sig illa. Trots att hon tryckt på trygghetslarmet flera gånger, kom ingen hjälp. 

“Det går inte att lita på att ett trygghetslarm fungerar ute. Inte ens om man är på gården vid sin egna villa. Förklaringen: väggar, murstockar, träd och löv”, skriver Arbetarbladet.

Ett traditionellt trygghetslarm kopplas in i brukarens bostad via fast telefoni, vilket gör att larmen inte fungerar utanför bostaden. Ett mobilt trygghetslarm via mobilnätet är därför en mer modern lösning. MiniFinders mobila trygghetslarm fungerar utan fast telefoni, och roamar istället fritt mellan olika telenät. Detta gör att brukarens rörelsefrihet ökar markant utan att tumma på säkerheten. 

Eftersom ett mobilt trygghetslarm innebär en 100% bärbar lösning fungerar larmet även utomhus, utan begränsning av räckvidd. Dessutom kan larmmottagningen hanteras direkt av vårdgivaren.

Läs hela artikeln här.

Tillbaka till föregående sida