sv

De tripplar omsättningen: “Vi hade 350 kunder i kö”

De tripplar omsättningen: “Vi hade 350 kunder i kö”

MiniFinders kund DeliDel har genomgått en tillväxtresa där automatisering av tidskrävande uppgifter har varit avgörande. Med hjälp av MiniFinder Zepto och MiniFinder Körjournal kan DeliDel nu fokusera på att expandera verksamheten. MiniFinder Zepto är aktivt i DeliDels arbetsfordon och möjliggör effektiv automatisering vid loggningen av körningar, vilket frigör tid från det dagliga arbetsflödet. Men vad är det egentligen som ligger bakom denna tillväxtresan?

Tre snabba om DeliDel

  • Säte i Västra Frölunda, Göteborg.
  • Kundbasen består till 80% av privatpersoner i Göteborg med omnejd. 
  • Helhetsleverantör av solenergi.

Image from DeliDel's Instagram

En tidsenlig tillväxtresa

DeliDel grundades år 2019 och har under det senaste räkenskapsåret mer än tripplat sin omsättning, från 18 miljoner år 2022 till 75 miljoner år 2023. Bakom denna raketliknande expansion står Ulf Fredriksson, VD/Grundare, och Daniel Pannblom, COO, som efter tidigare framgångar med andra bolag påbörjat ännu en resa till framgången med DeliDel. Daniel reflekterar om framgången och drar kopplingar till rätt timing: de satsade på rätt bransch och produkt vid rätt tidpunkt. 

“Förra vintern hade vi ungefär 350 personer i kö för att vi skulle komma ut till dem, vilket vi inte hade kapacitet för på två säljare som vi var då. Trots detta valde vi att lägga kapaciteten på montörer istället för fler säljare, för att växa på ett sätt vi mäktade med och kan underhålla även i framtiden.” - Daniel Pannblom

Daniel berättar att duon kompletterar varandra väl, där Ulf ofta bidrar med drivande idéer till bolaget. Tillsammans utvärderar de dessa idéer noggrant, inklusive en nyligen innovativ satsning på tjänsten CheckWatt, som fokuserar på frekvensbalansering. Inom ramen för CheckWatt har kunden möjlighet att hyra ut sina batterier och erhålla ersättning för att aktivt bidra till balansen i elnätet.

När DeliDel bestämde sig för att satsa på konceptet, var det nytt på marknaden och Ulf var snabb på bollen! Checkwatts andra kund i Sverige var DeliDels första Checkwatt-kund i januari 2023. Denna lösning har uppskattats av kunder då DeliDel idag har 350 kunder som är med i Checkwatt. Liknande lösning erbjuder DeliDel även sina företagskunder i form av ett större batteriskåp på 50 kilowatt som frekvens balanserar i större volym.

Stor vikt på hög arbetskvalité

Ulf är inte ensam om att ansvara för både intern och extern optimering av DeliDel. Alla på företaget spelar en lika viktig roll. Varje anställd har en unik synvinkel och perspektiv baserat på deras roll, vilket gör det betydelsefullt att alla bidrar till förbättringar och håller sin innovativa ådra vid liv.

Utöver att fokusera på banbrytande lösningar som gynnar kunderna på lång sikt strävar DeliDel även efter att leverera en positiv upplevelse genom hela arbetsprocessen. Detta åstadkommer de genom att alltid tillhandahålla en och samma kontaktperson från första kontakt till avslutat arbete.

Daglig kommunikation är nyckeln

En viktig logistiklösning för DeliDel är möjligheten att kunna ha kontor och lager på samma plats. Då detta möjliggör att all personal, såsom säljare och montörer, träffas på en daglig basis och startar sin arbetsdag tillsammans. En betydande fördel är att säljarna kan ha direkt kontakt med montörerna, vilket möjliggör överföring av överenskommelser till de berörda parterna och öppnar upp för frågor och feedback från montörerna. Eftersom DeliDel både säljer och monterar lösningar är det viktigt att olika perspektiv på problemen kan kommuniceras effektivt när personalen möts dagligen. Säljare och montörer har olika arbetsuppgifter och synsätt, och att underlätta kommunikationen mellan dessa två grupper utgör en kritisk framgångsfaktor för DeliDel.

Image from DeliDel's Instagram

Från noll till kundcentrerat

Fram till nyligen har DeliDel inte aktivt prioriterat marknadsföring. Historiskt sett har de förlitat sig på spridningen av kundernas rekommendationer, vilket har varit en central del av den tidigare strategin. Tidigare har Delidel inte aktivt satsat på marknadsföring. Nyligen inleddes sponsring av två padelhallar och stöd till padelprofilen Linus Frost. Utöver padel, sponsrar DeliDel även ett lokalt handbollslag. Dessa satsningar riktar sig till rätt kundgrupp, samtidigt som det matchar ett personligt intresse för de två sporterna.

“Man måste jobba med marknadsföring som man själv kan koppla till - för oss är det padel” - Daniel Pannblom 

Trots att DeliDel just började sponsra padelhallar för en månad sedan, har denna nya strategi redan visat positiva resultat genom att generera intresse och locka till sig nya kunder. Daniel understryker vikten av att förstå och nå ens målgrupp på ett mer aktivt sätt, vilket han ser som en tydlig framgångsfaktor i detta initiativ. Genom kombinationen av den tidigare strategin med en aktiv marknadsföringsansats har varit framgångsrikt för DeliDel som ser fram emot att fortsätta att växa och skapa starkare band med kunder genom denna nya inriktning.

Vad skiljer DeliDel från konkurrenterna?

Delidel sticker ut i solcellsbranschen genom att erbjuda fast pris för sina tjänster, utan dolda eller extra kostnader. Kunden betalar först när hela arbetet och monteringen är avslutat, vilket betonar företagets åtagande för tydlig och transparent prissättning. DeliDels kärnvärden, som fokuserar på hög kvalitet och utmärkt service, återspeglas också i deras policy för kostnadsfri reparation om eventuella fel uppstår i framtiden. Detta åtagande sträcker sig bortom bara leveransen av arbetet, det syftar också till att säkerställa långsiktig kundnöjdhet. Detta är möjligt då de har egna anställda montörer, vilket ger dem full kontroll över hela processen från första kontakt till avslutat arbete och eventuella reparationer.

Här återspeglas återigen betydelsen av samarbete och kommunikation mellan kollegor som en nyckelfaktor för framgång och en positiv arbetsmiljö hos DeliDel. Företaget värnar också om att tillhandahålla nödvändiga verktyg och resurser för all personal, oavsett om det gäller montörer, säljare eller ekonomiavdelningen. Detta bidrar till att säkerställa att varje individ inom företaget har de bästa förutsättningarna för att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Varför valde DeliDel Minifinder?

DeliDel valde MiniFinder Zepto samt MiniFinder Körjournal, som perfekt passade deras behov och enkelt integreras i deras system. En faktor som påverkade DeliDels val av MiniFinder var företagets personliga kontakt och engagemang. MiniFinder utmärkte sig genom sin lösningsorienterade inställning och professionella kundhantering. DeliDels önskemål togs emot och bemöttes. 

Ytterligare en faktor som påverkade DeliDels val av MiniFinder var en enkel användarvänlig applikation med smidig installation. MiniFinders konkurrenskraftiga prissättning var i linje med DeliDels budget och skapade ett fördelaktigt samarbete.

Sammanfattningsvis valde DeliDel MiniFinder som leverantör på grund av deras smidiga produkter, personliga kontakt, konkurrenskraftig prissättning, lösningsorienterade inställningar, professionella kundhantering och användarvänlig applikation.

Tillbaka till föregående sida