sv

MiniFinder effektiviserar och säkrar Värends Miljös fordonsflotta

MiniFinder effektiviserar och säkrar Värends Miljös fordonsflotta

Värends Miljö har vuxit i rekordfart, men med tillväxten kom utmaningen att hitta mer effektiva sätt att optimera rutterna för sina fordon. För att ta sig an denna utmaning valde de att använda sig av MiniFinder Zepto som är en GPS-tracker för fordon.

- Vi är lokalt förankrade med personal och fordon på flera orter i Småland, Blekinge och Skåne säger Emil, ekonomiansvarig på Värends Miljö.

Tre snabba fakta om Värends miljö

  • Värends Miljö är ett väletablerat miljöföretag med säte i Gemla därifrån transportledning sker, beläget mitt mellan Växjö och Alvesta. 
  • Företaget är verksamt inom avfalls- och renhållningsbranschen och erbjuder en rad olika tjänster, såsom slamsugning, spolning, entreprenad, rörinspektioner och relining. 
  • Värends Miljö hjälper kunder dagligen i Småland, Blekinge och Skåne. 

Utmaningar med en större fordonsflotta

Camilla, transportledare på Värends Miljö, berättar om utmaningarna att kartlägga företagets fordon i realtid, samtidigt som fordonsflottan expanderar hela tiden. 

- När företaget hela tiden expanderar så ser vi ett behov av att utveckla en effektivare transportledning, logga körningar och öka säkerheten för både förare och fordon, säger Camilla och Emil flikar in:

- Vi hade behovet att få en logg på det, att kunna gå tillbaka och se vart bilen har kört och hur lång tid bilen var på uppdraget, säger Emil. 

För att lösa dessa utmaningar vände sig Värends Miljö till MiniFinder.


Lösning och resultat

Värends Miljö verkar inom en bransch där det är avgörande att snabbt vara på plats. Företaget har en dygnet-runt-jour för att alltid kunna tillmötesgå sina kunders behov i tid. MiniFinder Zepto har underlättat arbetet för transportledningen genom att ge realtidsinformation om fordonens position, vilket möjliggör snabb dirigering till närmsta kund. Detta har förbättrat planeringen för företaget och bidragit till att de kan fortsätta leverera en snabb och pålitlig service till sina kunder.

- Det har blivit lättare att se och veta direkt var fordonen är, säger Camilla. 


MiniFinder Zepto, GPS tracker for vehicles.

Förutom effektiv transportplanering har Zepto också bidragit till att öka säkerheten för både förare och fordon. Skulle en olycka inträffa kan de direkt se var bilen befinner sig, vilket är en säkerhetsåtgärd vid oförutsägbara situationer. 

Ett grönt samarbete

Värends Miljö är engagerade i miljöfrågor och MiniFinder Zepto bidrar till ett mer hållbart och lönsamt arbete. Genom att optimera körvägarna och förbättra planeringen kan de nu minska antalet körda mil per bil, vilket leder till stora miljöbesparingar och bättre ekonomi över tid. Detta gynnar även chaufförerna som inte behöver köra lika många onödiga körsträckor och därmed får bättre arbetsdagar.

- Vi är ett miljömedvetet företag och det är något som vårt samarbete bidrar till, säger Emil. 

Emil och Camilla från Värends Miljö i möte med Olle, fleet Management ansvarig, från MiniFinder.

Tillbaka till föregående sida