sv

MiniFinder klargör skillnaden mellan Pico och Pico Lite

MiniFinder klargör skillnaden mellan Pico och Pico Lite

MiniFinder Pico och MiniFinder Pico Lite är två smarta säkerhetslarm i miniformat. De båda larmen innehåller modern GPS-funktionalitet, är enkla att ha med sig och lämpar sig för flera olika användningsområden. Men vad skiljer dem egentligen åt? 

MiniFinder Pico - Ett smart trygghetslarm i miniformat

MiniFinder Pico är ett mobilt trygghetslarm i miniformat. Oavsett om du vill använda Pico för att utöka din egen säkerhet eller förse någon i din närhet med ett mobilt trygghetslarm kommer Pico att underlätta er tillvaro. 

Smart GPS lösning: Pico gör det möjligt att följa larmet och larminnehavaren i realtid. Via appen MiniFinder GO kan du se larmets exakta position.

Tydlig larmknapp: Pico är utrustad med en tydlig larmknapp, vilket ger larminnehavaren möjlighet att larma förinställda mottagare eller koppla larmet direkt till en larmcentral.

Samtalsfunktion: Samtalsfunktionen gör det möjligt att kommunicera med användaren av Pico och lätt komma i kontakt under oförutsedda situationer.

Fallarm: Pico reagerar omedelbart om olyckan är framme och skickar automatiskt larm vid fallolyckor.

Rörelselarm: Genom att aktivera funktionen rörelselarm skickar Pico ett larm när rörelse upptäcks.

Säkerhetszon: Markera enkelt säkra områden i appen. Pico larmar om användaren lämnar ett säkert område.

Batteri: MiniFinder Pico är en laddningsbar trygghetslösning med en batteritid på 480 timmar i standby läge.

Nätverk: MiniFinder Pico har 2G och 4G.

Färg: MiniFinder Pico kommer i färgerna svart, vit, grön, rosa och blå. 

Pris: MiniFinder Pico kostar 1799 kr.

Köp MiniFinder Pico här.
MiniFinder Pico Lite - Spåra det som är viktigt i realtid

MiniFinder Pico Lite är en smart GPS lösning som spårar nycklar och andra tillhörigheter med stor precision. Pico Lite passar även utmärkt för att följa ditt barn i realtid på ett säkert sätt, förslagsvis placerad i barnets ryggsäck eller jackficka. 

Smart GPS lösning: Pico Lite gör det möjligt att följa larmet och larminnehavaren i realtid. Via appen MiniFinder GO kan du se larmets exakta position.

Fallarm: Pico Lite reagerar omedelbart om olyckan är framme och skickar automatiskt larm vid fallolyckor.

Rörelselarm: Genom att aktivera funktionen rörelselarm skickar Pico Lite ett larm när rörelse upptäcks.

Säkerhetszon: Markera enkelt säkra områden i appen. Pico Lite larmar om användaren lämnar ett säkert område.

Batteri: MiniFinder Pico Lite är ett laddningsbart GPS-larm med en batteritid på 480 timmar i standby läge.

Nätverk: MiniFinder Pico Lite har 2G nätverk.

Färg: MiniFinder Pico Lite finns tillgänglig i färgen svart.

Pris: MiniFinder Pico Lite kostar 1399 kr. Köp MiniFinder Pico Lite här.
Skillnader på Pico och Pico Lite

  • Pico är utrustat med larmknapp och samtalsfunktion.
  • Pico kommer i flera färger.
  • Pico finns tillgänglig för 4G.
  • Pico Lite är ett billigare alternativ med förenklade funktioner och lämpar sig för dem som inte är i behov av larmknapp eller samtalsfunktion. 


Tillbaka till föregående sida